نوشته های برچسب خورده با ‘ايگر كاسياس’

بوسه داغ كاسياس و دوست دخترش در مصاحبه تلويزيوني

ايگر كاسياس بهترين دروازه بان جام بعد از پيروزي بر هلند و قهرماني جهان ، در مصاحبه با سارا كاربونرو دوست دخترش  ، كه گزارشگر يك شبكه تلويزيوني است به اين شكل احساسات شديد خود را بروز داد

(بیشتر…)