نوشته های برچسب خورده با ‘تیلور لاوتنر’

کریستن استوارت و تیلور لاوتنر در کنفرانس خبری فیلم «Eclipse» در برلین

کریستن استوارت و تیلور لاوتنر در ادامه اکران اروپایی فیلم «Eclipse» در کنفرانس خبری این فیلم در برلین آلمان دیده میشوند.

(بیشتر…)

عکسهای کریستین استوارت و تیلور لاوتنر در فرش قرمز اکران فیلم «Eclipse» در رم ایتالیا

کریستین استوارت و تیلور لاوتنر در فرش قرمز اکران فیلم جدیدشان «Eclipse» در رم ایتالیا دیده میشوند

(بیشتر…)

عکسهای کریستین استوارت و تیلور لاوتنر در کنفرانس خبری فیلم «Eclipse» در رم ایتالیا

کریستین استوارت و تیلور لاوتنر در کنفرانس خبری اکران فیلم جدیدشان «Eclipse» در رم ایتالیا دیده میشوند.

(بیشتر…)

کریستین استوارت و تیلور لاوتنر در فرش قرمز اکران فیلم “Eclipse” در سئول

کریستن استوارت و تیلور لاوتنر در فرش قرمز اکران فیلم جدیدشان «Eclipse» در سئول کره جنوبی دیده میشوند

(بیشتر…)