نوشته های برچسب خورده با ‘فیلم دزدان دریایی کارائیب 4’

جدیدترین عکسهای جانی دپ در لوکیشن فیلم «دزدان دریایی کارائیب 4»

جانی دپ در لوکیشن فیلم «دزدان دریایی کارائیب 4» در لندن دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای جدید از جانی دپ و پنه لوپه کروز در لوکیشن فیلم «دزدان دریایی کارائیب 4»

جانی دپ و پنه لوپه کروز در حال بازی در سکانسهای جدیدی از فیلم «دزدان دریایی کارائیب 4» در سواحل هاوایی دیده میشوند.

(بیشتر…)