نوشته های برچسب خورده با ‘فیلم Eat Pray Love’

عکسهای جولیا رابرتز در فرش قرمز اکران لندن فیلم «Eat, Pray, Love»

جولیا رابرتز در ادامه اکران اروپایی فیلم «بخور،دعا کن،عشق بورز» در فرش قرمز این فیلم در لندن دیده میشود.

(بیشتر…)

جولیا رابرتز و خاویر باردم در کنفرانس خبری فیلم «Eat Pray Love» در جشنواره فیلم سن سباستین

جولیا رابرتز و خاویر باردن در کنفرانس خبری فیلم «بخور،عبادت کن،عشق بورز» در پنجاه و هشتمین جشنواره فیلم سن سباستین اسپانیا دیده میشوند.

(بیشتر…)

عکسهای جولیا رابرتز و خاویر باردم در فرش قرمز اکران پاریس فیلم «Eat pray Love»

جولیا رابرتز و خاویر باردم در ادامه اکران اروپایی فیلم «بخور،دعا کن،عشق بورز» در فرش قرمز این فیلم در پاریس دیده میشوند.آنها بعد از پاریس،دیشب در پنجاه و هشتمین جشنواره فیلم سن سباستین در اسپانیا هم حضور پیدا کردند و در نمایش این فیلم در این جشنواره حاضر شدند.

(بیشتر…)

عکسهای جولیا رابرتز و خاویر باردم بر فرش قرمز اکران رم فیلم «بخور،دعا کن،عشق بورز»Eat, Pray, Love

(بیشتر…)